ویراستاران

[English]

سردبیر: سید نصرالله موسویان (پژوهشگاه دانشهای بنیادی، ایران و دانشگاه گوتنبرگ، سوئد)

شورای ویراستاران:

 • محمد آزادپور (دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو، آمریکا)
 • پیتر ادمسون (دانشگاه لودویگ-مکسیمیلیان در مونیخ، آلمان)
 • محمد اردشیر (دانشگاه صنعتی شریف، ایران)
 • مهراد المطهری (دانشگاه ایلینوی در شیکاگو، آمریکا)
 • صبا بازرگان-فوروارد (دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو، آمریکا)
 • بهمن پازوکی (موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، ایران)
 • رضا پورجوادی (دانشگاه روهر، بوخوم، آلمان)
 • امیر صائمی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی، ایران)
 • علی عنایت (دانشگاه گوتنبرگ، سوئد)
 • یری کوکوا (دانشگاه یوسکولا، فنلاند)
 • محمود مروارید (پژوهشگاه دانشهای بنیادی، ایران)
 • فرید مسرور (دانشگاه ویسکانسین-مدیسن، آمریکا)
 • حسین معصومی همدانی (مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ایران)
 • ضیاء موحد (موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، ایران)
 • سید نصرالله موسویان (پژوهشگاه دانشهای بنیادی، ایران و دانشگاه گوتنبرگ، سوئد)
 • حمید وحید دستجردی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی، ایران)

Editor: Seyed N. Mousavian (Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), Iran and University of Gothenburg, Sweden)

Editorial board:

 • Peter Adamson (Ludwig-Maximilian University of Munich (LMU), Germany)
 • Mahrad Almotahari (University of Illinois at Chicago, US)
 • Mohammad Ardeshir (Sharif University of Technology, Iran)
 • Mohammad Azadpur (San Francisco State University, US)
 • Saba Bazargan-Forward (University of California, San Diego, US)
 • Ali Enayat (University of Gothenburg, Sweden)
 • Jari Kaukua (University of Jyväskylä, Finland)
 • Hossein Masoumi Hamedani (The Centre for the Great Islamic Encyclopedia, Iran)
 • Farid Masrour (University of Wisconsin-Madison, US)
 • Mahmoud Morvarid (Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), Iran)
 • Seyed N. Mousavian (Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), Iran and University of Gothenburg, Sweden)
 • Zia Movahed (Iranian Institute of Philosophy, Iran)
 • Bahman Pazouki (Iranian Institute of Philosophy, Iran)
 • Reza Pourjavady (Ruhr-Universität Bochum, Germany)
 • Amir Saemi (Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), Iran)
 • Hamid Vahid (Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), Iran)